Velkommen

1.8. 2016 Elholm synger (62)Adventistkirkens sykehjem, Nordås er et privat sykehjem, som har driftsavtale med Bergen Kommune. Vi er lokalisert på Nordåshøgda, med flott utsikt over Nordåsvannet. Vi er en av 13 private ideelle institusjoner i Bergen Kommune og er et av de minste sykehjemmene i Bergen.

Vårt formål er å være et godt hjem for de eldre i Bergen som flytter inn, hvor vi etter beste evne prøver å ivareta hele mennesket. Vi er opptatt av å skape gode opplevelser, god dialog og trygge rammer for våre beboere.

1

 

Alle mennesker, både unge og eldre trenger gode opplevelser for å trives. Vi ønsker at dette skal være en del av vårt daglige arbeid på sykehjemmet. Sammen med pårørende og venner kan vi tilrettelegge og skape flotte opplevelser og stunder for den enkelte beboer.

 Våre beboere kommer til oss  fra eget hjem, sykehus eller andre institusjoner. Det å flytte er en stor påkjenning. Innflytting til en institusjonsplass er ofte forbundet med følelser vedr.  tap av eget hjem, og ikke minst erkjennelse av å være avhengig av hjelp. Vi ønsker å bidra så godt vi kan, for å gjøre overgangen så enkel som mulig for alle som flyttet inn hos oss.

Alle  nye beboere og deres nærmeste pårørende får heftet:

Velkommen til Adventistkirkens Sykehjem, Nordås