VELKOMMEN TIL

Adventistkirkens Sykehjem Nordås

Hvem er vi?

Stiftelsen Adventistkirkens Sykehjem, Nordås (ASN) er en privat ideell stiftelse som har som formål å drive sykehjem i Bergen.

Våre lokaler ligger på Nordåshøgda med flott utsikt over Nordåsvannet, Løvstakken, Ulriken og Rundemannen.

Det tar 3 minutter å kjøre til Lagunene kjøpesenter.

Avtale med Bergen kommune

Vi har drifts- og husleieavtale med Bergen Kommune, som disponerer alle våre 31 langtidsplasser.

Det er vurderingskontor for voksne og eldre (sør og vest) som tildeler plasser.

Trygt og godt

Vi er et av de minste sykehjemmene i Bergen. Vårt hovedmål er å være et trygt og godt hjem for eldre i Bergen, og et sted der vi sammen med beboerne skaper trivsel og tar oss tid til gode opplevelser.

Pårørende og andre besøkende er hjertelig velkommen hele dagen, det er ingen spesiell visittid.

Seniorboliger

Adventistene driver i tillegg stiftelsen Adventistkirkens Eldresenter, Nordås (AEN) og har som formål å bygge og leie ut sykehjem og seniorboliger i Bergen.

Kontaktperson: Sigrid Steffensen, telefon 92 46 54 02

VELKOMMEN TIL

Adventistkirkens Sykehjem Nordås

Hvem er vi?

Stiftelsen Adventistkirkens Sykehjem, Nordås (ASN) er en privat ideell stiftelse som har som formål å drive sykehjem i Bergen.

Våre lokaler ligger på Nordåshøgda med flott utsikt over Nordåsvannet, Løvstakken, Ulriken og Rundemannen.

Det tar 3 minutter å kjøre til Lagunene kjøpesenter.

Avtale med Bergen kommune

Vi har drifts- og husleieavtale med Bergen Kommune, som disponerer alle våre 31 langtidsplasser.

Det er forvaltningsenhet sone sør som tildeler plasser.

Trygt og godt

Vi er et av de minste sykehjemmene i Bergen. Vårt hovedmål er å være et trygt og godt hjem for eldre i Bergen, og et sted der vi sammen med beboerne skaper trivsel og tar oss tid til gode opplevelser.

Pårørende og andre besøkende er hjertelig velkommen hele dagen, det er ingen spesiell visittid.

Seniorboliger

Adventistene driver i tillegg stiftelsen Adventistkirkens Eldresenter, Nordås (AEN) og har som formål å bygge og leie ut sykehjem og seniorboliger i Bergen.

Kontaktperson: Anny Dalfors, telefon 480 91 857