100 % fast stilling for aut. sykepleier fra og med 01.12. 2023. Stillingen er inklusiv arbeid hver 4. helg.

 

100 % vikariat for helsefagarbeider i tiden 01.09. 2023 – 06.01. 2023.

Søknader vurderes fortløpende.