VI HAR TO LEDIGE STILLINGER

 

85 % FAST STILLING autorisert sykepleier.

Arbeidet består i vanlige oppgaver for autorisert sykepleier: Stell, medisinhåndtering, prøvetaking, sårstell, rapportering, matservering, aktivisering av beboerne m.m.

55 % FAST STILLING helsefagarbeider.

Arbeid som stell av beboerne, medisinutdeling (hvis medisinkurs), matservering og hjelp under måltider, rapportering, aktivisering av beboerne m.m.

Stillingene inkluderer arbeid hver 4. helg. Ikke natt.

Det er mulighet for øking av stillingsprosent for begge stillingene.

Vi kan tilby ordnede forhold og et godt arbeidsmiljø.

Stillingene er ledige fra 01.09. 2020.

SØKNADSFRIST 18.05. 2020.