SOMMERVIKARER. Vi har fremdeles noen ledige sommervikariater i avdelingen, spesielt siste del av ferien. Kontakt Janicke Birkeland eller Grethe Nilssen snarest.

50 % fast stilling for aut. sykepleier, natt. Ledig pr. 01.09. 2024. Søknader vurderes fortløpende.

70 % fast stilling for assistent som servicemedarbeider. (Hjelpe til med lettere oppgaver i avdelingen). Ledig pr. 01.09.  2024. Søknader vurderes fortløpende.