85 % stilling, vikariat for autorisert sykepleier. Mulighet for fast ansettelse. Søknadsfrist 15. november 2019

Vikariatet er ledig fra 01.01. 2020. Mulighet for fast ansettelse.

Arbeidet består i vanlige oppgaver for autorisert sykepleier: Stell, medisinhåndtering, prøvetaking, sårstell, rapportering, matservering m.m.

Stillingen inkluderer arbeid hver 4. helg. Ikke natt.