VI HAR TRE LEDIGE STILLINGER for autoriserte sykepleiere:

 

25 % Fast nattevakt-stilling med arbeid hver 4. helg. Ledig pr. d.d.

80 % Fast stilling, dag/aftenvakter med arbeid hver 4. helg. Ledig pr. d.d.

80 % Fast stilling, dag/aftenvakter. Ledig pr. 01.10. 2020

Arbeidet består i vanlige oppgaver for autorisert sykepleier: Stell, medisinhåndtering, prøvetaking, sårstell, rapportering, matservering, aktivisering av beboerne m.m.