LEDIGE STILLINGER:

 

  •  HELSEFAGARBEIDER i 60 % stilling, inkl. arbeid hver 4. helg.

 

  • KOKEKYNDIG KJØKKENASSISTENT i 50 % fast stilling. Ledig pr.01.03. 2023

 

Søknader behandles fortløpende.