KUNSTDAG

13. mars hadde vi kunstdag på sykehjemmet. De som ville, kunne få male bilder. Man kunne velge mellom frimaling eller å male et ferdig tegnet motiv. De fleste valgte det siste. Vi bladde i kunstbøker, der vi så bilder av flere kjente malere. Noen foretrakk å studere bøkene fremfor å male selv.