Teaterforestilling «Annemis»

25. februar fikk vi besøk av to skuespillere og en pianist. Stykket «Annemis» ble fremført. Det handlet om en dame som levde i Bergen, også under krigen. Hun var en driftig kvinne som gjorde mye godt. Hun fikk Kongens Fortjenestemedalje for sitt arbeid, særlig rettet mot de svake. Skuespillet viste hva som skjedde ved krigsutbruddet…