BRANNØVELSE

Rett før ferien hadde vi den årlige brannøvelsen på sykehjemmet. Alle i små og store stillinger pluss vikarer, ble innkalt. Det er uhyre viktig at man reagerer riktig dersom det oppstår brann. Å kunne slukke brann på et tidlig tidspunkt, er avgjørende dersom man skal unngå en katastrofe. Janicke tok seg av teoriundersøkelsen som alle…